Ludomani blandt etniske minoriteter

Af Anne Gry Skriver(tekst og foto)

Overset problem: Ludomani blandt etniske minoriteter

Der er forhøjet forekomst af ludomani blandt etniske minoriteter. Det viser svenske og norske undersøgelser, men i Danmark har vi ikke taget fat på problemet. En Norsk undersøgelse viser samtidig, at gruppen kræver særlig fokus, fordi den er svær at indhente og følge op på i behandling

presse1Spilleautomater er et hurtigt spil. Her øges risikoen for at man ikke kan stoppe, for taber man hurtigt, tror man også, at man kan vinde hurtigt.

Fakta:

Ludomani er karakteriseret ved hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser.

Kilde: Dansk center for ludomani – WHO

Spilleglæde og leg kan blive til alvor og ludomani, når man er en minoritetsgruppe i et andet land. Når det sker er især skammen stor, og det er frygten for at miste prestige og familiens ære også. Derfor er det ofte svært både at få det fortalt til andre og søge behandling.

Mænd med etnisk minoritetsbaggrund har større risiko for at udvikle ludomani. Det viser anerkendte norske, svenske og andre internationale studier. Her er ses en overrepræsentation af ludomaner blandt mænd med etniske minoritetsbaggrund. Samtidig viser et norsk studie, at denne gruppe skal nås på en særlig måde for at få dem i behandling. I Danmark har man ikke fokus på etniske minoriteter med ludomani. I den seneste danske undersøgelse fra 2006, er de ikke nævnt med et ord og konsekvensen er tydelig. Når problemet ikke er statistisk bevist, er der ikke nogen, der gør noget hverken i forebyggelse, behandling eller forskning.

Lange udsigter til fokusskift

Michael Bay Jørsel fik for 20 år siden ludomani på landkortet i Danmark.

Michael Bay Jørsel fik for 20 år siden ludomani på landkortet i Danmark.

I Norge har man taget den øgede risiko alvorligt, og har hos behandlingscenteret Blå Kors lavet forebyggelse og behandling rettet mod etniske minoriteter. Men i Danmark skal problemet først undersøges.

”Det er vigtigt at få afdækket, hvor stort det her problem er. Før vi har gjort det, kan vi ikke gøre noget,” siger Michael Bay Jørsel.

Han er centerchef for den største behandlingsenhed for ludomani i Danmark, Center for Ludomani. Han henviser til, at der skal laves en ny undersøgelse, hvor etnicitet skal med, hvis der skal kunne gøres noget aktivt for at hjælpe denne gruppe.

I den seneste danske undersøgelse ”Ludomani i Danmark”, Social forskningsinstituttet 2006, blev antallet af ludomaner i Danmark dokumenteret. Folk blev fordelt på blandt andet alder, køn og social status, men altså ikke etnicitet. Skatteministeriet som satte denne undersøgelse i gang, har ikke en ny undersøgelse på vej. Derfor er der lange udsigter til et fokusskift.

Ny undersøgelse

Mindst 95.000 danskere er ude i et overdrevet spilleforbrug ifølge ”Ludomani i Danmark” undersøgelsen. Hvor mange af dem der er etniske minoriteter vides ikke, da det som sagt ikke er undersøgt. Jens Bonke, som var projektleder på undersøgelsen, undrer sig over, at de dengang ikke tog de etniske minoriteter med. Han understreger, at det er oplagt at tage denne gruppe med i den næste undersøgelse.

”Etniske minoriteter skal med, så de kommer i fokus i ludomaniverden i Danmark,” siger Michael Bay Jørsel.

Når det går galt

Ludomani har store personlige konsekvenser. I takt med den voksende spillegæld og trang isolerer man sig mere og mere fra omverdenen og mister netværk, familie og venner. Man skjuler ting, lyver og skammer sig.

”Man er bange for at miste prestige og hele familiens ære, derfor er det meget svært både at erkende problemet, fortælle det til nogen, men også at gå i behandling,” siger Babar Razi Siddiqi.

”Man er bange for at miste prestige og hele familiens ære, derfor er det meget svært både at erkende problemet, fortælle det til nogen, men også at gå i behandling,” siger Babar Razi Siddiqi.

Babar Razi Siddiqi er misbrugsbehandler og den eneste i Danmark, der har fokus på etniske minoriteter med ludomani. Han har behandlet mange, og har set at konsekvenserne er alvorlige uanset hvilken minoritetsbaggrund personen har. Men især for mellemøstlige mænd er ludomanien et voldsomt angreb på vedkomnes tro, religion og værdier.

”Man er bange for at miste prestige og hele familiens ære, derfor er det meget svært både at erkende problemet, fortælle det til nogen, men også at gå i behandling,” siger Babar Razi Siddiqi.

Også det økonomiske pres på manden er specielt stort, fordi han har ansvaret for at forsørge hele familien i Danmark og måske også i hjemlandet, forklarer Babar Razi Siddiqi. Yderste konsekvens er kriminalitet, og den eneste udvej kan være selvmord.

Det er svære at være etnisk minoritet og have et misbrug.

Et overset problem

Flere førende forskere indenfor ludomani i Danmark mener også, det er et overset område og burde undersøges nærmere. Ole Bjerg sociolog og forsker i ludomani forklarer, at man i det internationale forskningsmiljø har fået øjnene op for, at man skal behandle ludomaner forskelligt.

”Men dette er ikke undersøgt nærmere i Danmark endnu,” siger han, og mener at det er, et vigtigt at det tages op fordi etniske minoriteter er ekstra udsatte.

”Marginaliserede grupper har større tendens til spilleproblemer,” siger også Lise Hildebrandt, der er antropolog og har skrevet Phd om ludomani. Den forøges, hvis man har en presset livssituation økonomisk og socialt. Det er der mange etniske minoriteter, der har i Danmark, siger hun.

Det er åbenlyst

For andre er problemet endnu mere åbenlyst. Over 75% af dem der er i behandling for ludomani i Jyderup statsfængsel har etnisk minoritetsbaggrund, det fortæller misbrugsbehandler Åge Jedig.

Etniske minoriteter er, ifølge Lise Hildebrandt og Ole Bjerg også overrepræsenteret i både kasinoer og i spillehaller i Danmark, hvilket ikke i sig selv betyder, at man er ludoman, men at man er særligt udsat for at udvikle et spilleproblem.

Oplysning og forebyggelse

”Inden man kan få folk i behandling, er det selvfølgelig vigtigt at komme ud og oplyse om ludomani,” siger Antropolog Lise Hildebrandt. ”Det er vigtigt, at man kommer ud og møder de etniske minoriteter, hvor de er.”

Hos Blå Kors i Norge har de succes med at tage ud i etniske minoritetsmiljøer og samarbejde med folk om at sprede information om ludomani og behandling. Det gør de blandt andet gennem radiokanaler, minoritetsorganisationer og moskeer, fortæller sociolog og projektleder Silje Hirsch.

”Det er Center for ludomani, der bør gå forrest på det her område, fordi de har midlerne og ressourcerne,” siger misbrugsbehandler Babar Razi Siddiqi, som også selv vil prøve at få initiativer op at køre, som fx foredrag og generel oplysning målrettet etniske minoriteter.

Centerchef Michael Bay Jørsel understreger, at de ikke er ligeglade med de etniske minoriteter, men er nødt til at prioritere.

”Vi har ikke mange midler og ressourcer, som det ser ud lige nu,” siger han. ”Og da der aldrig har været givet penge til forebyggelse af ludomani i Danmark, mangler det i den grad.” Det er de unge som forebyggelsen skal sigte mod i første omgang, men han håber at kunne ramme de unge med etnisk minoritetsbaggrund også.

”For mange virker det som om, etniske minoriteter er for lille en målgruppe. Men det er det ikke. Det er en stor del af de etniske minoritetsgrupper der har problemer,” siger Babar Razi Siddiqi. Ifølge Danmarks statistik er der over 500.000 mennesker med anden etnisk baggrund end dansk i Danmark.

Lange udsigter

For at etniske minoritetsgrupper kan få fokus både i forebyggelse, forskning og behandling skal de altså med i den næste undersøgelse. Ifølge skatteministeriets spillemyndighed er der lange udsigter til en ny undersøgelse. Først efter den nye spillelov træder i kraft senest i januar , og har fungeret et par år, kan det være, der vil komme en ny.

What is the my latest blog addition importance of time for people.