Alkoholkursus for Familie/pårørende

Hver modul består af 1 dag a´ 5 timer.

Modul 1
Midler, Rusmidler og afhængigheder – Udvikling fra forbrug til afhængighed
Modul 2

Medmisbrug – Misbrugets påvirkning af de nære relationer, brud på egne værdier og adfærdsændringer

Modul 3

Netværksgrupper & Fællesskaber- Forståelse – Erkendelse – Accept – Forandring.

Modul 4:

Ansvarlighed – Relationer & Kommunikationsbarrierer. Når vi tager ansvar for andre, tager vi også ansvar fra dem.

Modul 5:

Voksne børn – Manglende fysisk, psykisk og åndelig kontakt mellem børn af forældre der misbrugere, og konsekvenser af at vokse op i familier med misbrug og andre lidelser.

Modul 6:

Tilbagefaldsrisiko: Tegn & Højrisiko situationer – Hvem er den skyldige & Hvem er den ansvarlige

Vi kommer vidt omkring og giver en helhedsforståelse af hvert emne med konkrete eksempler og værktøjer som deltagere vil, uden tvivl, kunne bruge i alle områder af livet -privat, personligt og professionelt.